Erfarenheter att använda 5-liters Partyfat

Efter 4-5 bryggningar där delar har tappats på 5-liter partyfat är våra erfarenheter mixade. Det finns ett antal stora fördelar men också problem. Fördelarna överväger men nackdelarna är tillräckligt irriterande att de måste åtgärdas.I det stora hela är vi nöjda med att tappa på partyfat och kommer att fortsätta med detta.

De fat vi använder är inköpta hos Humlegården, det samma gäller tapkranar av märket Party Star. Till faten har vi använt gummiplugg med säkerhetsventil (2,5 bar).

20150812_190742

Fördelar:

– Slippa allt diskande och tiden det tar att flaska (den STORA fördelen)
– Snyggt och presentabelt på fester och sammankomster
– Bottensats enbart i den sista ölen som kommer ur fatet (vi kolsyrar med sockerlag i fatet)

Nackdelar:

– Kolsyrenivån är svårbestämd. Vi har hittills fått generellt för låg kolsyra i alla fat
– Man vill inte till alla fester komma med med ett 5-liters fat
– Abnorm skumbildning i vissa öl. 3-4 glas går åt innan man får ut öl som man kan dricka utan att vänta 5 min på att skummet skall lägga sig.

 

Vi kommer att fortsätta med Partyfat men med följande justeringar:

Kolsyrenivåerna
Tvångskarbonisera. Det finns en ventil att köpa hos MaltMagnus som kallas MM-Special Co2 ventil. Med denna kan man sätta till kolsyreaggregat av valfri sort.

Abnorm skumbildning
Vi tror att tvångskarbonering kommer att lösa även detta till viss del, men också att sätta på en slang med mindre diameter på pumpaggregatet.(inne i fatet)